Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

CHẲNG HIỂU SAO ?

Giám đốc quốc doanh phải hưởng nào
Lương  cùng bổng lộc thảy đều cao
Đầu năm trét phấn hoa vinh dự
Cuối quý tô son nét tự hào
Kiểm toán phơi lưng toàn bị rách
Thanh tra  lòi mặt  rặt bầu teo
Thưởng cao là bởi công làm lỗ
Có thế mà dân chẳng hiểu sao ?
                  CAO BỒI GIÀ
                 23-05-2013

XIN HỌA :

      CAO CẦU
Thời nay đâu phải phỏng thời nào.
Thủy Hử… có thằng cũng họ Cao.
Kẻ oán Lương Sơn phường thảo khấu.
Người khen thủy bạc đám anh hào.
Quan tham tướng mạo trông phì nộn.
Dân đói hình hài ngó tong teo.
Cứ ngỡ khi xưa đời loạn lạc.
Bây giờ thịnh trị cũng vầy sao?
              Huy Vụ
               27/05/13

1 comments:

 1. chào Bác Cao.xin góp bài với bác cho vui:
  Cao Cầu
  Thời nay đâu phải là thời nào.
  Thủy Hử… có thằng cũng họ Cao.
  Kẻ oán Lương Sơn phường thảo khấu.
  Người khen thủy bạc đám anh hào.
  Quan tham tướng mạo trông phì lộn.
  Dân đói hình hài ngó tong teo.
  Cứ ngỡ khi xưa đời loạn lạc.
  Bây giờ thịnh trị cũng vầy sao?
  Huy Vụ 27/05/13

  Trả lờiXóa