Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

CÔ THƯỜNG - LẼ ... THƯỜNG

       VÔ THƯỜNG
Một sớm soi gương tóc trắng phau
Buồn nhìn bãi bể hóa nương dâu
Tình thâm cứ ngỡ tằm vương kén
Nghĩa nặng thì ra ván phụ cầu
Bởi thói sân si thành đậm nhạt
Do lòng ham hố hóa nông sâu.
Tình vui chỉ lúc còn dang dở
Đến lúc viên thành dễ ghét nhau.
             Huy Vụ
                  01/05/2013

XIN HỌA :
      LẼ … THƯỜNG
Nay giờ tình nghĩa bạc phau phau
Điên đảo ai lường chốn bể dâu
Xoắn xuýt lòng , gan khi tiến bước
Phỉ phui ơn , nợ lúc qua cầu
Nhân tình sầu ngẫm  nghe ai oán
Đạo   đức buồn trông   thấy thẳm sâu
Ngôn giả , vô thần sinh tự lẽ …
Nên người  xao loạn , loạn theo nhau !
              CAO BỒI GIÀ
                  05-05-2013L

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét