Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

TƯỚNG

Ra vào quanh quẩn chỉ trong cung
Ư hự nghênh ngang khoác chữ hùng
Tai biến cuồng sai  Voi chắn  lối
Khốn nguy cuống gọi    che khung
Mã xe bỏ xác  trung trinh tận
Lính tốt vong thân bảo vệ cùng
Rõ chả làm chi nên tích sự
Ông toi thế cuộc lại như xong !
                 CAO BỒI GIÀ
                  29-05-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét