Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

TIỄN NGƯỜI

Chiều buông chậm sánh dạo bên ai
Ngắm ráng hồng thâm tím sẫm trời
Ngọn cỏ nhát ngừng rung  đếm nhịp
Bước chân chấm phảy quét   so đôi
Lửng lơ nhịp mỏi chim xa vút
Réo rắt  thanh sầu sáo thoát thai
Chẳng nói mà hơn ngàn vạn tiếng
Ai đi lòng nhớ , dạ  ngân hoài
                CAO BỒI GIÀ
                                     01-06-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét