Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

TỰ THUẬT IV

Thỏ đế vào hàng nhất thế gian
Trời cho một mẩu tẹo tèo gan
Mà ăn dao mổ đâu hàng chục
Lại lãnh kim đâm đến cả ngàn
E vạ  vẫn hay lời hót khướu
Sợ đòn nhưng mãi giọng ngông ngang
Trêu đời còn dám xưng tên nữa
Cái tiếng Cao Bồi, rõ … hước danh !
                 CAO BỒI GIÀ
                  30-06-2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét