Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

SẦU TỰ ( THUẬN NGHỊCH ĐỘC (


        (THUẬN ĐỘC)
Buồn rướm giọt rơi  mực bút này
Lệ khô  như chảy  chữ trào tay
Hồn ngơ  cảm gió  lời xao xac
Dạ ngẩn nhìn mây   bóng bổng bay
Lòng chất quắt quay  bao nuối tiếc
Chữ bày vương vấn  lắm thương vay
Dòng đôi nỗi gửi thơ theo gió
Còn mãi  vẫn đây vẫn nặng đầy

        (NGHỊCH ĐỘC)
Đầy nặng vẫn đây vẫn mãi còn
Gió theo thơ gửi nỗi đôi dòng
Vay thương lắm vấn vương bày chữ
Tiếc nuối bao quay quắt chất lòng
Bay bổng bóng mây nhìn ngẩn dạ
Xác xao lời gió cảm ngơ hồn
 Tay trào chữ chảy như khô lệ
Này bút mực rơi giọt rướm buồn
                  CAO BỒI GIÀ

                 07-06-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét