Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

NHẠC HẠ

Gió đứng  chôn chân mặc nắng giòn
Lặng nghe ve  réo khúc sầu tuôn
Lời than , tiếng khóc nhay tê dạ
Âm nỉ,  thanh non nhức nhói hồn
Cánh đỏ  chiều  nay về cát bụi
Xác khô  ngày tới trả thinh không
Trời hồng soi mãi tàng mây trắng
Nhạc hạ  muôn niên vẫn thẫm buồn
                 CAO BỒI GIÀ
                06-06-2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét