Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

KHOAI ... ĐỂU

Khoai Tàu , tấn tấn vượt biên sang
Về xứ mù sương trét hóa trang
Chất độc hại  dân ngày lẫn tháng
Bạc tiền móc túi bắc cùng nam
Loay hoay cán quản khua khều phạt
Thoải mái con buôn nhộn  nhạo làm
Chết giấc , vườn khoai Đà Lạt hỡi
Và ôi bao mạng cứ … tan hoang !
                 CAO BỒI GIÀ
                 26-06-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét