Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

XẢ - NGẪU

        XẢ
Quyết tâm bỏ hết… rượu rồi trà.
Lại tính cai liền cái thứ ba…
Khoái vị thơ đường còn xướng họa.
Mê mùi lục bát vẫn ngân nga.
Bao lần quẳng bút rồi thương bút.
Mấy bận dầy hoa lại tiếc hoa.
Hỏi thử mấy ai đà dứt được?
Xem chừng việc ấy khó khăn ha?
               Huy Vụ
                 17/06/13
 XIN HỌA :
        NGẪU
Dưng cớ chi đâu bỏ rượu trà
Giỏi chăng dăm bữa, khá  ngày ba
Nhạt câu dệt ý    vui mây liễu
Tiêu hứng gieo vần tụng Nguyệt nga
Dăm chén nào say    tìm sảng khoái
Vài chung chả hại  thưởng hương hoa
Thất ngôn người xướng  trong men gợi
Ta họa    theo vần , miệng hả  ha !
               CAO BỒI GIÀ
                18-06-2013
XIN CÙNG HỌA :

NAN

Thứ hạng ai phong chuyện tửu trà
Mà đem liễu yếu xuống hàng ba..
Dù sư tử rống vang cùng vọng
Dẫu hổ gầm gừ ngân với nga
Ong bướm tính mê còn ghẹo nguyệt
Trăng hoa nết xấu vẫn trêu hoa
Rượu trà ải nọ người qua được
Ải thứ ba này quả khó ha?
   -----------------------------
   Giu-se Nguyễn văn Sướng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét