Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

GỬI HỒN NGƯỜI BẠN HỌC VỪA RA ĐI ...

Nghe tin mày nhắm mắt,  xuôi tay
Gửi gắm đôi lời chốn gió mây
Muôn nỗi bôn ba, , thôi hết vận
Bao điều toan khổ , chẳng còn nhay
Nợ phần gắng trả, xong đành nhẽ
Thiên mệnh vâng tròn , thế cũng hay
Một nén tâm nhang xin tiễn biệt
Hoài lưu lại mãi tiếng cười mày.
               CAO BỒI GIÀ
                 01-07-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét