Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

RĂNG LONG ĐẦU BẠC ...

Hai họ chúc mừng chúng cưới nhau
Bách niên giai lão, bạc đầu râu
Vui cười chíu chit    qua thời mật
Cãi cọ ì xèo   suốt thuở sau
Trăm cú tay ghè răng rụng lắc 
Ngàn câu lưỡi rủa tóc phơ phau
Răng long đầu bạc    tròn rồi nhỉ
Dâng sớ ra tòa, khỏi đợi lâu !
                  CAO BỒI GIÀ
                  01-07-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét