Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

ĐỀN ƠN MẸ ...

Các mẹ anh hùng cố cố lên
Cổng trường đại học mở thênh thênh
Một bằng nhất hạng dành chờ sẵn
Hai điểm ưu phần sắp cộng thêm
Gậy chống gắng đi đừng bỏ sách
Bước run cũng học chớ  buông đèn
Mai này tốt nghiệp vang danh nức
Rõ tiếng đàn con chẳng lãng quên
                CAO BỒI GIÀ
              12-07-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét