Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

ĂN BẨN ... SỐNG LÂU ?

Đồ Tàu dẫu độc vẫn an toàn
Cục trưởng nhà ta bảo cứ ăn
Khoai lậu ông xơi đầy khoái trá
Táo gian ngài xực    rõ ngon lành
Làm gương, dân kháo trò chơi thú
Trình  mẫu , người khen   vở diễn gan
Bệnh viện ung thư  … rồi có mở
Kẻo không chẳng chỗ để dân nằm !
                 CAO BỒI GIÀ
                02-07-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét