Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

THƯƠNG BẠN ... PHÁ SẢN


Buôn đất chia lô dễ hốt vàng
Theo người bạn kiếm cũng khằm khăm
Ngờ đâu nay thổ nằm trơ đống
Chết dở giờ anh mắc   nợ  quàng
Ngày chạy xe ôm tìm  bánh gặm
Đêm chui quán trọ ẩn thân nằm
Ngựa xe một thuở vàng son đấy
Chớp mắt  ai hay    hóa bần hàn!
               CAO BỒI GIÀ
28-07-2013               

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét