Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

THĂM CÔ HÀNG BÁNH ĐÚC

Bánh đúc miệng thèm phải đến cô
Dẫu rằng đường xá có quanh co
Đây khoanh bột chắc đều như tạc
Cùng chén tương thơm  sệt tựa  hồ
No thưởng  món ngon  bùi hảo vị
Thỏa nhìn  đôi má  trắng hồng mơ 
Rõ người cùng vật sao duyên lạ
Khiến khách hoài quê khéo  bước dò
                 CAO BỒI GIÀ
                04-07-2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét