Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

ÔI RÁO RỤC !


Khốn nạn , học sinh tốt nghiệp tăng
Phạt liền sở tỉnh , lệnh nghiêm răn
Vậy ra thi cử nào  tin được
Mới vỡ văn bằng chỉ   để sang
Cứ cố vẽ bày   trò chướng tréo
Sao không bỏ quách nó cho xong
Thi đua thành tích  nên sinh họa
Lại giở  toàn điều thật trái ngang
                  CAO BỒI GIÀ
                  23-07-2013
 
   Hi hi, Bộ Giáo dục lúc này lắm “sáng kiến” quá hết không cho công bố bằng chứng gian lận thi cử, rồi cộng điểm cho Bà mẹ anh hùng bị nghe  "hát"  đến  thúi tai   mà nay lại đẻ ra lệnh phạt sở tỉnh nào có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Tú tài tăng, thì ra  tăng học sinh tốt nghiệp Bộ cho là gian lận , tổ chức thi cử mà không quản được cứ ngồi trên mà nghĩ ra đủ điều…không tưởng để …quản !!

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét