Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

ÔI ! TỘI ÁC

Xã hội giờ sao rợn cả người
Giết người ,chặt xác cứ như rươi
Ghét ghen  ,mác chém. xong cha nó
Hận lẫy  ,dao đâm bỏ mẹ đời
Trộm vặt cuồng điên đòn độc thủ
Cướp càn   khát máu hạ mồi tươi
Vì đâu ra nỗi kinh hoàng thế
Cái ác gia tăng  đến rụng rời!
                CAO BỒI GIÀ
                27-12-2012

HỌA NỐI :

Cái ác gia tăng đến rụng rời
Chỉ vì muốn nuốt sống ăn tươi
Ham danh hám của sai nhân quả
Bán tước mua quan trái luật đời.
Nam bắc bám bâu tanh máu đỉa
Trước sau nát bét khẳm lòng rươi.
Đâu đâu cũng thấy trò lừa đảo
Chụp giật cạnh tranh mất tính người

          ĐỒ CÓC 

1 comments:

 1. ÔI ! TỘI ÁC

  Xướng: Cao Bồi Gìa

  Hoạ nối: Đồ Cóc  Xã hội giờ sao rợn cả người

  Giết người ,chặt xác cứ như rươi

  Ghét ghen ,mác chém. xong cha nó

  Hận lẫy ,dao đâm bỏ mẹ đời

  Trộm vặt cuồng điên đòn độc thủ

  Cướp càn khát máu hạ mồi tươi

  Vì đâu ra nỗi kinh hoàng thế

  Cái ác gia tăng đến rụng rời!  Cái ác gia tăng đến rụng rời

  Chỉ vì muốn nuốt sống ăn tươi

  Ham danh hám của sai nhân quả

  Bán tước mua quan trái luật đời.

  Nam bắc bám bâu tanh máu đỉa

  Trước sau nát bét khẳm lòng rươi.

  Đâu đâu cũng thấy trò lừa đảo

  Chụp giật cạnh tranh mất tính người

  ÔI ! TỘI ÁC

  Xướng: Cao Bồi Gìa

  Hoạ nối: Đồ Cóc  Xã hội giờ sao rợn cả người

  Giết người ,chặt xác cứ như rươi

  Ghét ghen ,mác chém. xong cha nó

  Hận lẫy ,dao đâm bỏ mẹ đời

  Trộm vặt cuồng điên đòn độc thủ

  Cướp càn khát máu hạ mồi tươi

  Vì đâu ra nỗi kinh hoàng thế

  Cái ác gia tăng đến rụng rời!  Cái ác gia tăng đến rụng rời

  Chỉ vì muốn nuốt sống ăn tươi

  Ham danh hám của sai nhân quả

  Bán tước mua quan trái luật đời.

  Nam bắc bám bâu tanh máu đỉa

  Trước sau nát bét khẳm lòng rươi.

  Đâu đâu cũng thấy trò lừa đảo

  Chụp giật cạnh tranh mất tính người


  Trả lờiXóa