Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

NOEL - NGUYỆN CHÚA GIÁNG THẾ

          NOEL
                          Cung nghinh đức chúa sắp về trần
                          Tha thiết xin người độ cứu dân
                          Nước Chúa muôn nơi đầy mộng tưởng
                          Dương trần vạn chốn ngập si sân
                          Cầu mong khắp thế tôn điều thiện
                          Ước muốn toàn cầu trọng lẽ chân
                          Ngoại đạo riêng con quỳ trước Chúa
                          Ơn trời con há dám vong ân.
                                                                         21-12-2012
                  HUY VỤ

XIN HỌA:
      NGUYỆN      CHÚA GIÁNG THẾ
Hoan hỉ  mừng tôn Chúa giáng trần
An bình ban xuống cứu muôn dân
Dọn lòng nuôi dưỡng   đường tâm mến
Sửa dạ  khai trừ lối thói sân
Kẻ kẻ đồng lòng thi đức ái
Người người hợp ý  góp điều chân
Chúa ơi xin đổi thay dương thế
Xóa hết hiềm thù ,đón phúc ân
                  CAO BỒI GIÀ
                  21-12-2012

XIN HỌA TIẾP:
      ĐÓN CHÚA GIÁNG TRẦN
Khắp chốn bừng vui cả thế trần
Mong chờ Thánh Chúa của toàn dân
Hướng lên cao thẳm nâng tình mến
Nhìn xuống sâu hoằmsửa bước chân
Dọn sạch cung lòng, chờ cứu phúc
Nắn ngay tấc dạ, bạt tham sân
Nhà nhà thắp sáng niềm tin mới
Ngõ ngõ choang đèn nhận Thánh Ân
            Thanh Sơn
              22.12.2012

1 comments:

 1. MẠN PHÉP HỌA TIẾP


  ĐÓN CHÚA GIÁNG TRẦN

  Khắp chốn tưng bừng cả thế trần
  Mong chờ Thánh Chúa của toàn dân
  Hướng lên cao thẳm tâm tình mến
  Nhìn xuống vực sâu sửa bước chân
  Dọn sạch cung lòng, chờ đón Chúa
  Tâm hồn thẳng thắn, bạt đường sân
  Nhà nhà thắp sáng niềm tin mới
  Ngõ ngõ choang đèn nhận Thánh Ân


  Thanh Sơn 22.12.2012

  Trả lờiXóa