Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

THƯƠNG BÓNG TÀN NIÊN (NGŨ NGÔN BÁT CÚ)

Chiều buồn buổi cuối năm
Nắng úa mặn màu thâm
Như tiếc điều tan mất
Tựa thương sự héo tàn
Tiếng đàn đưa réo rắt
Lời hát vọng truy hoan
Sao nghịch đùa khinh oán
Gác cũ vội đón tân!
            CAO BỒI GIÀ
            29-12-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét