Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

NHẮC BƯỚC XƯA

Chốn cũ đông về,ai có qua
Sương mờ giăng mắc cả đồi hoa
Cỏ xanh mình đẫm thinh trơ cóng
Sứ trắng  hương buồn chẳng quyện xa
Gió réo vi vu đùa tiết lạnh
Mây bay lơ lửng ngủ cơn thừa
Đường xưa lối thuộc bao nhung nhớ
Khách vãng một thời đã đáo chưa?
                CAO BỒI GIÀ
              10-12-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét