Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

TIỄN BIỆT 2012

Xúi quẩy ,buồn đau vất khỏi vai
Thôi chào tống biệt nhé  Mười Hai
Trăm điều khốn khó đu đeo mãi
Vạn mối âu lo bám đuổi hoài
Nâng chén rượu đào quên tháng cũ
Chuốc bôi bạch tửu ước ngày mai
Cười vang một tiếng xong năm hạn
Hớn hở xoa lòng nguyện hỉ lai!
                CAO BỒI GIÀ
                  31-12-2012              

XIN HỌA :

      PHÚC LỘC TRÙNG LAI
Gánh sầu trút sạch nhẹ đôi vai
Nhớ mãi hai ngàn mười lẻ hai
Tháng cựu nhọc nhằn leo núi tản
Năm tân thư thả tắm sông hoài
Xuân sang ngõ Bác um hương cúc
Tết đến vườn em rực sắc mai
Bĩ đã qua rồi xin đón thái
Xem kìa phúc lộc lại trùng lai
             HUY VỤ
              2013
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét