Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

ANH HÀNG DAO DẠO

Râu hùm ,mắt ốc ,nặng lưng bao
Tay múa chiêu quyền ,sáng lưỡi dao
Lớn tiếng mọc mời người bước vãng 
Nặng lời hấm hứ kẻ xem bâu
Băm băm khí  rít ghê ghê quá
Chặt chặt phong vèo  khiếp khiếp sao
Giữa chợ mặc nhiên như bãi trống
Khách mua cũng đáng mặt anh hào!
              CAO BỒI GIÀ
              06-12-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét