Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

THƯƠNG VỢ ...

Nghe giặc Tàu Ô quấy biển Đông
Vợ đâm lo lắng , đãi ngon dồn
Hôm nay  kho mặn chung Ngân., Nhái(*)
Ngày mốt chiên dòn sẵn Mú, Sơn (*)
Thương phận nữ nhi  tâm bối rối
Tội thân liễu yếu dạ bòng bong
Ăn đi mai mốt không còn biển
Chẳng có mà xơi ,khổ lắm chồng !
          CAO BỒI GIÀ
               07-12-2012
   (*) : cá Ngân. Cá Nhái, cá Mú, cá Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét