Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

CẢM TÁC ĐỌC THƠ CAO BỒI GIÀ

Cảm tạ Nhóm thi hữu Đồng quê 999 đã cảm tác đáp họa sau khi đọc tuyển tập THƠ CAO BỒI GIÀ :

      ĐÔI VẦN TỰ HỌA

Họ tên thường gọi Vũ Quang Huy
Vo Chữ thành thơ, xả nghĩ suy
Bắt chước Tú Xương khoa khẩu phách
Học đòi Nguyễn Khuyến xướng văn thi
Ngông ngao đời quở ”Cao Bồi” quá
Lẩm cẩm bạn chê “Cụ Lão” chi
Ai ghét, ai thương mình đón nhận
Đã vào xin chớ vội quay đi!
               CAO BỒI GIÀ

HỌA NỐI: 

Đã vào xin chớ vội quay đi!
Thẩm thấu câu từ  được những chi?
Giấy điệp  ngời lên theo nét bút
Mực tương thắm lại hướng Đường thi.
Nhân tình xẻ dọc đem phân tích
Thế thái cưa ngang lấy xét suy.
Chữ nghĩa tài hoa giầu sắc thái
“Cao bồi Già”- đó: - Vũ Quang Huy.

               Nguyễn Anh Tuấn


        TỰ TU
Đã mấy năm nay khoát bóng mù 
Nhốt mình quanh quẩn ở nhà tu
Văn chương tức tắc đành thân mực
Ý tưởng lang thang chấp phận tù
Cô dạ căng tai nghe tiếng hạ
Đơn lòng nhắm mắt thưởng trăng thu
Bạn bè thăm hỏi vờ âm vắng
Câu chấm không than,tớ tự tu !
                   CAO BỒI GIÀ

XIN HỌA:

       ĐƯỜNG  TU

Nhiều người mắt sáng cũng như mù!
Đã dốt còn khoe chẳng chịu tu
Rượu đãi không ưa, ưa rượu phạt
Cơm mừng chẳng muốn, muốn cơm tù.
Chưa gieo chưa cấy mà đòi gặt
Không bón, không chăm lại muốn thu
Có biết dòng đời đầy cạm bẫy
Nhân nào, quả nấy bởi đường tu.

                              Phan Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét