Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

QUẶN LÒNG TƯỞNG NIỆM


QUẶN LÒNG TƯỞNG NIỆM
(Thành kính tưởng niệm quân dân Việt Nam đã chết trong trận chiến 17/2/1979.)

Bảy tỉnh rơi vào biển lửa bay
Quân dân sáu vạn xác tro bày
Biên cương mảnh tuột từ hôm ấy
Hải đảo phần trôi đến phút này
Giặc Bắc tham tàn đâu bỏ mộng
Tiên Rồng bất khuất há chùn tay
Đau lòng tưởng niệm dâng niềm khấn
Hãy giục bao người vẫn ngủ say
Bửu Tùng
16/2/2017

 

XIN HỌA:

 

CHẲNG THỂ NÀO QUÊN…

 

Nhớ mãi những ngày bom đạn bay

Tang thương, chết choc đã phơi bày

Bá quyền đểu cáng vung chiêu bẩn

Trung Cộng  điên cuồng vấy máu say

Suốt kiếp  chúng hằng nuôi ý ấy

Bao năm chúng vẫn rắp  tâm này

Khốn thay lắm kẻ kêu là …bạn

Bất khuất dân mình chẳng bó …tay!

CAO BỒI GIÀ

17-02-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

THÙ XƯA CÒN ĐÓ

 

Lũ quỷ giặc Tàu hỡi bọn bay

Bao nhiêu tội ác đã phơi bày

Biên cương lấn tới từ khi đấy

Hải đảo tràn sang tới lúc này

Bảo vệ non sông ta góp sức

Giữ gìn tiên tổ bạn chung tay

Thù xưa còn đó ta luôn nhớ

Đâu có mơ màng cứ tỉnh say.

Đào Nguyên Lịch

 

CÙNG HỌA:

 

TƯỞNG NIỆM

 

Một trận thư hùng, đạn pháo bay

Khiến cho lũ giặc hết trò bày

Mấy lần đem xác chôn biên giới

Bao lúc bỏ thây lại xứ này

Bọn giặc láng giềng mà lấn đất

Quân dân cả nước sẽ cùng tay

Vài giây mặc niệm, con cháu nhớ

Khí tiết oai hùng vẫn mãi say.

         Người Nay

 

TIẾP HỌA:

 

RỬA   MỘNG SAY

 

Cái lũ tham tàn bọn chúng bay

Miệng kêu đồng chí , .  dạ phơi bày

Lòi đuôi bành trướng bầy ma nọ

Lộ mặt điêu toa đám  quỷ này

Quyết giữ biên cương cùng hải đảo

Bằng cầm thanh kiếm với bàn tay

Xem trong sử sách gương tiền bối

Lấy máu quân thù rửa mộng say

Phạm Kim Lợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét