Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

53_MƯA TRÁI MÙA (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


MƯA TRÁI MÙA

 

Bt cht, ơ hay mưa trái mùa

Cô nàng cung quit thy thương chưa

Đương mây hng hng, tri thinh lng

Vn nng chang chang, nước đ ùa

Chép ming nng mưa tranh thế thng

Nh lòng, lúa trái chu phn thua

Sao gi thi tiết vô thường nh

Qu đt còn quay…quay ging xưa ?

CAO BI GIÀ

18-03-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét