Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

48_BÁNH DÀY (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


BÁNH DÀY

 

Đ xôi nếp mi, Lang Liêu bày

Chc ci, đu chày giã mnh tay

Bt do, anh phân tài đnh lượng

Bánh tròn, em nn khéo vun xoay

Mui tiêu rắc chút cho va  mn

Ch quế ăn kèm thoáng dy  cay

Hình tượng Tri cho đi ho v

Bánh dày mc mc tuyt ngon thay !

CAO BI GIÀ

27-08-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét