Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

50_QUÁN GIÓ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


QUÁN GIÓ

 

Quán Gió thời nao, em nhớ không

Trời mưa trú tạm lại xao lòng

Chiếc bàn năm cũ còn yên vị

Bản nhạc hồi xưa vẫn véo von

 Đâu cậu thanh niên hồn lãng tử

Đâu cô thiếu nữ nét xuân hồng

Ước gì ngày ấy giờ quay lại

Chốn cũ anh chờ, em tới không ?

CAO BỒI GIÀ

2001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét