Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

XUÂN QUÝ TỴ - NHỚ TẾT XƯA

         XUÂN QUÝ TỴ
                             Lác đác mai vàng trổ nụ thưa
                             Biết mình tết nữa thiếu quê xưa
                             Nhâm thìn bão giá mong tan bão
                             Quí tị mưa tiền ước hết mưa
                             Giấc mộng thời xanh, xanh tựa lá
                             Cơn mơ vận đỏ, đỏ như dưa.
                             Rượu xuân ngàn chén tôi xin cạn.
                             Bạn ở phương nào túy lúy chưa?
                                      Thềm xuân 2013
          HUY VỤ

XIN HỌA:
      NHỚ TẾT XƯA
Nhìn mai trơ trụi lá lưa thưa
Rộ rã lòng ta nhớ Tết xưa
Tay đốt mừng xuân , đùng sấm pháo
Chân vui lễ hội  phớt bay mưa
Xanh xanh cặp bánh chưng thơm lá
Đỏ đỏ hai phần ruột thắm dưa
Hy vọng đầu năm thầm  nguyện ước
Giờ mong quay lại ,lạ hồn chưa
              CAO BỒI GIÀ
            16-01-2013                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét