Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

HÓI - GIÁ MÀ ...

       HÓI
   (Tặng những ai bị hói đầu)
Lơ phơ mấy sợi tóc pha sương
Chính giữa đỉnh đầu bóng tựa gương
Chí ít quan này, to ở quận
Mèng ra chức nọ, lớn trong phường.
Trời sinh đầu hói cho làm tướng
Đất nảy trán bần bắt tỉa nương.
Tết tới xoay nghề buôn mĩ phẩm.
Chuyên về dưỡng tóc ắt lên hương.
          HUY VỤ

XIN HỌA :
       GIÁ MÀ …
            Lão Cao đây cũng ngán phơi sương
Bởi lẽ đầu ta  chẳng khác …gương
Thưa thớt vài   tơ hòng đỡ nắng
Phất phơ dăm sợi để khoe phường
Vạn phần phận  khổ , trơn coong láng
Muôn sự đời lo , trắng nõn nương
Cảm tạ bài thơ thân hữu tặng
Giá mà số tớ được  ti … hương !
           CAO BỒI GIÀ
               29-01-2013

3 comments:

 1. cảm ơn Bác Cao. đọc bài họa của Bác cảm giác như Bác cũng hói đầu thật.thực tiếc vì chưa có dịp hạnh ngộ, xin gửi Bác bài cảm tác khi đọc bài thương tiếc nhạc sĩ Phạm Duy;
  Ướt mi

  Nhân thế thương nhiều Bác phạm Duy
  Giờ theo họ Trịnh mãi ra đi
  Nhạc tình thuở ấy như châu quí
  Ca khúc thơi nay tựa gói mì.
  Cảm mãi lời ca chàng Tuấn Ngọc
  Thương hoài tiếng hát của nàng Ly.
  Trời tây, đất Việt bao người tiếc
  Nước mắt theo dòng lại ướt mi

  Huy Vụ

  Trả lờiXóa
 2. cảm giác như Bác Cao cũng bị hói đầu?thật tiếc vị chưa được hạnh ngộ xin gửi Bác bài cảm tác khi đọc bài thương tiếc nhạc sĩ Phạm Duy:
  Ướt mi

  Nhân thế thương nhiều Bác phạm Duy
  Giờ theo họ Trịnh mãi ra đi
  Nhạc tình thuở ấy như châu quí
  Ca khúc thơi nay tựa gói mì.
  Cảm mãi lời ca chàng Tuấn Ngọc
  Thương hoài tiếng hát của nàng Ly.
  Trời tây, đất Việt bao người tiếc
  Nước mắt theo dòng lại ướt mi

  Trả lờiXóa
 3. Hỏi bạn


  Bạn ở kinh kì túy lúy chưa?
  Ừ thì tết đến cứ say sưa.
  Vua Ngô tiếc của từng lo giữ
  Chúa Chổm khinh khi vẫn uống bừa
  Vẫn ước tương lai xanh tựa lá.
  Từng mong hiện thực đỏ như dưa.
  Một mai bách tuế ta về lại.
  Mới biết rằng lo cũng chỉ thừa.

  Trả lờiXóa