Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

ĐỌC PHÚ TẤT NIÊN - CẢM TẠ ...

      ĐỌC PHÚ TẤT NIÊN
Bài phú tất niên quả thật tài
Bây giờ viết phú chẳng còn ai
Mối tình thuở trước luôn ghi trọn
Cốt cách ngày nào vẫn chẳng phai
Tống cựu cầu cho xui sẻo tuyệt
Nghinh tân ước được phúc trùng lai
Ngày xuân lộc trổ đầy sau trước
Tiền bạc đầy kho thỏa sức sài
Huy Vụ
XIN HỌA:
      CẢM TẠ ĐẦU NĂM
Đôi vần vớ  vẩn có chi tài
Lắm kẻ  còn  rằng chả giống ai
Ôn  cố  văn hoa hằng  ngưỡng mộ
Ước tân tinh túy chẳng phôi phai
Mong thơ trưởng triển luôn hưng thịnh
Cầu phú trường tồn lại thái lai
Hoa thắm ngày xuân ,thi hứng phát
Nẩy câu chúc lộc thỏa lòng xài !
               CAO BỒI GIÀ
                  01-01-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét