Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

TÂN NIÊN CẢM

Năm mới năm me tớ hóa già
Nhìn quanh nuối tiếc thuở niên hoa
Trí thôi hòng bén ,ngơ như phỗng
Chân chẳng còn nhanh ,bước tựa rùa
Ngửa mặt trông mây tìm dĩ vãng
Lắng tai nghe gió nhớ xa xưa
Thời gian ai níu giùm ta với
Dưng mặn vành môi giọt lệ nhòa !
                 CAO BỒI GIÀ
               02-01-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét