Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

HỎI BẠN - NHẮN ĐÁP

      HỎI BẠN

Bạn ở kinh kì túy lúy chưa?
Ừ thì tết đến cứ say sưa.
Vua Ngô tiếc của từng lo giữ
Chúa Chổm khinh khi vẫn uống bừa
Vẫn ước tương lai xanh tựa lá.
Từng mong hiện thực đỏ như dưa.
Một mai bách tuế ta về lại.
Mới biết rằng lo cũng chỉ thừa.
                 HUY VỤ

XIN HỌA:
       NHẮN ĐÁP

Ôi nào đâu đã, Tết còn chưa
Mà bạn vui rằng  tỉnh với sưa
Trông tháng cùng ngày mong nhặt nhạnh
Vắt chân lên cổ cố cày bừa
Hòng dăm bữa Tết   đầy hoa , bánh
Để mấy ngày Xuân đủ kiệu , dưa
Năm sớm gửi lời  mời bác lại
Nâng ly  thỏa sức đốt ngày thừa!
                CAO BỒI GIÀ
                30-01-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét