Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

CÔ HÀNG XĂNG DI ĐỘNG

Chỉ  cần viên gạch mở cây xăng
Di động ,cô em  bám dọc đàng
Xe máy cạn bình chai lọ rót
Ô tô hết máu ,thẩu can đong
Sáng nương gốc điệp  gìn da trắng
Chiều trú cành me  tránh nắng chang
Ai đuổi thì chân nhanh bước chạy
Vòng  qua chỗ khác bán loanh quanh !
                 CAO BỒI GIÀ
                 03-01-2013Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét