Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

TỰ KIỂM


TỰ KIỂM

 

Một đời như thế, đấy thằng tôi

Một kiếp cay nồng tựa tửu bôi

Một nét xô ngang  đành mếu nữa

Một trang viết dở, cũng cam  rồi

Một đường mỏi bước, không va đích

Một đấm  no đòn, chẳng nếm xôi

Một thuở ước mơ xa mãi mãi

Một lời xoa dạ …sống yên thôi!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

SOI ĐỜI

 

Mấy kẻ trên đời chẳng giống tôi ?

Mấy trò vẽ mộng nát tay bôi

Mấy lần dại dột dư sầu đấy

Mấy chữ ngu ngơ đủ sướng rồi

Mấy cuộc cùng sơn và tận thủy

Mấy kỳ hỏng bỏng với hư xôi

Mấy mùa bão tố thừa cam chịu

Mấy gánh phong trần vẫn chửa thôi.

 Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỜI TÔI

 

Bao lúc gian nan số kiếp tôi

Bao lần nhấp nghẹn chén ly bôi

Bao phen tưởng thắng mà thua mãi

Bao dịp dường lên lại xuống rồi !

Bao ước mơ chìm trong ảo tưởng

Bao niềm tin lạc giữa xa xôi

Bao hy vọng thoắt tan mây khói

Bao đắng cay còn chất chứa thôi !

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ THÚ...

 

Tôi chợt âm thầm thương chính tôi !

Tôi buồn từ buổi khóc ly bôi

Tôi khơi kỷ niệm trăng còn đó

Tôi gói niềm đau mộng lỡ rồi !

Tôi thả sao khuya vào lặng lẽ

Tôi đưa thuyền vắng đến xa xôi

Tôi gom góp lại câu hò hẹn

Tôi gọi tên người...mãi mãi thôi...!!!

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

ẤY LÀ TA

 

Một thằng hâm hấp ấy là tôi

Một cọ cùn trơ xóa lại bôi.

Một bức tranh khùng luôn hiện đó

Một màng màu tối đã quen rồi.

Một tàu cau rụng nên cây quạt

Một tiếng cười rơi hóa cục xôi

Một thú nhìn quanh vùng đất loạn

Một hồn xuất chúng nhỡ thời thôi .

Trần Như  Tùng

 

HỢP HỌA:

 

ĐÃ. 

 

Đã nhiều gian khổ, cuộc đời tôi 

Đã lắm chia tay, cạn chén bôi

Đã lỡ vấn vương, mà đợi mãi 

Đã lầm tơ tưởng, phải xa rồi 

Đã khi ngã ngựa đành thay áo

Đã lúc chịu đòn đặng kiếm xôi 

Đã biết bao lần, voi lại chó 

Đã là phận hẩm, rượu thơ thôi. 

Thanh Trương

 

CŨNG HỌA:

 

CÁI SỐ

(Họa 4 Vần)

 

Đôi khi quên khuấy cuộc đời tôi

Đôi lúc giận thầm chuyện đãi bôi

Đôi bận trách người tâm chẳng tận

Đôi lần thương bạn chuyện qua rồi

Đôi chân vẫn tới nơi vô định

Đôi mắt còn tìm chốn viễn khơi

Đôi bóng ngày xưa giờ khép một

Đôi tay nắm lại…chỉ mình thôi !

THIÊN HẬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét