Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

55_CHÙA CẦU HỘI AN (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


CHÙA CẦU (HỘI AN)

 

Trăm năm lặng lẽ vẫn trơ gan

Nằm vắt ngang dòng,gánh một gian

Trự Tuất trầm tư trông thế sự(1)

Ông Hầu nhăn nhó ngó nhân gian (2)

Tiền môn gợi khách say hoa nắng

Hậu cảnh mời người ngắm ánh trăng

Chênh chếch đắm mình trong phố cổ

Níu chân muôn kẻ một lần ngang !

CAO BỒI GIÀ

2002

(1),(2) Tượng chó và khỉ gác 2 đầu cầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét