Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

OAN ỨC


OAN ỨC

Bà người chấm mực với nhìn cân
Bởi thấy cành rơi bế một lần
Dáng vẻ kiêu sa dòng quý tộc
Hành vi ấu trĩ kẻ ngu đần?
Xây nhà cửa kính thời dư bạc  
Chuộng cánh hoa đào lại tiếc ngân?
Mấy cậu thanh niên mà "lớn tiếng"
Xem thường đại biểu của nhân dân
Bửu Tùng
7/3/2017

 

XIN HỌA:

 

THẾ MỚI LÀ…QUAN

 

Đường đường quan phó sở cầm cân

Luật pháp coi khinh cả …vạn lần

Vì thế tác phong tuồng xuẩn ngốc

Cho nên hành động rất si đần

Ngôn phong ngạo ngược y như cướp

Quan trí thấp tè chả sánh dân

Quen thói thứ gì tay cũng…vét

Chỉ thu chứ chẳng muốn chi…ngân!

CAO BỒI GIÀ

09-03-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

BỆNH THỜI ĐẠI

-/-

Phụ mẫu bề trên, chẳng phải cân

Thích hoa thì bẻ, kể chi lần 

Bằng là tiến sĩ, nào đâu dốt

Chức cũng nghị viên, chẳng phải đần

Nói đại làm càn, vì lắm thế 

Ngồi cao ăn trước, thiếu gì ngân 

Đó là căn bệnh của thời đại

Cơ sở hạ tầng, ấy chú dân 

Người Nay

1 comments:

  1. Ở bên Mỹ mới có Cao Bồi .
    Ở Việt Nam có Cao Bồi GIẢ

    Trả lờiXóa