Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

TƠ ĐÀN (NGŨ NGÔN BÁT CÚ)


      TƠ ĐÀN 

Sầu buông nhẹ tiếng đàn

Theo ngẩn gió thu sang

Bao nỗi niềm như trút

Lắm tâm sự tự tràn

Xao lòng thương mặn đắng

Cồn dạ nhớ mênh mang

Tơ réo đàn da diết

Như hờn dỗi hợp tan

               CAO BỒI GIÀ

 

VUI HỌA:

 

Như hờn giận hợp tan

bởi khối tình đa mang

Cuốn  cuộn mây vần vũ

Dâng trào nước ngập tràn

Cùng sóng tình ập tới

Với bão tố tìm sang

Ai là người tri kỷ

Cho ta gửi phím đàn

               ĐỒ CÓC 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét