Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

KIM HỔ TƯỚNG


Kim Ủn tướng quân phép luật vàng

Thẳng tay trừng trị đám nhân dân

Xem phim Hàn quốc, đem xâu cột

Hóng chuyện Miền Nam, xử bắn pằng

Pôn Pốt hiện hình gây hổ vía

Hít Le tái thế tỏ uy danh

Toàn dân già trẻ đều quy phục

Vạn tuế  luôn mồm kẻo vạ thân !

                CAO BỒI GIÀ

                  12-11-2013

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét