Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

ÔI CƯỜNG QUỐC ...!


Cường quốc sao mà kiết thế ha

Xưng hùng, xưng bá rõ ba hoa

Láng giềng thảm họa, chia như cợt

Lân quốc tai ương, trợ tựa đùa

Ngụy biện rằng dân không muốn giúp

Xảo ngôn bởi họ cứ ăn thua

Anh nào ngu dại theo hầu chúng

Há họng, phơi xương chết chắc là  … !

                 CAO BỒI GIÀ

                 18-11-2013

1 comments:

 1. THẰNG TO XÁC: KEO BẦN...!

  Lớn xác mà bần tiện qúa Ha
  To mồm nổ lắm rõ trung hoa
  Người quen gặp nạn nhìn vô cảm
  Giả lạ làm ngơ ngó phớt qua
  Thế giới chê bai loài đểu cáng
  Năm châu bỉ mặt, giả mang qùa
  Nước Phi cấm phắt! không cho đến
  Ngộ- nị... lòi ra, bịp với lòa... !

  Trả lờiXóa