Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

NẮNG NÓNG - CHẢ PHÊ ...

      NẮNG NÓNG
Nắng nóng mỗi ngày một gắt ghê
Hỏi đời rằng đã tỉnh cơn mê?
Tìm vàng sẻ núi tan ngàn thẳm.
Kiếm điện ngăn dòng kiệt nẻo khê
Nắng tựa lửa lò chùm bỏng rát.
Mưa như đá núi trút lê thê
Tìm đâu mặt nước xanh ngày trước
Biết kiếm nơi nao một lối về?
              HUY VỤ

XIN HỌA :
        CHẢ PHÊ …
Khí trời dẫu đốt , lửa   nung ghê
Láo xược  con người , vẫn ngạo mê
Quyết liệt đêm ngày phăng gỗ, núi 
Tham lam năm tháng chặn ngòi,  khê
Đá mưa ,  bão  ngập tai nguy khốn
Đất chuyển  , đồng khô hạn thảm thê
Ngoan cố trơ gan  như điếc vậy
Điều hòa vui hưởng  … gió bay về !
               CAO BỒI GIÀ
                     07-04-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét