Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

MƯA ĐÁ - BÌNH THƯỜNG ...


Mưa đá
Ông trời chẳng biết tỉnh hay say
Mưa đá cục to cả vốc tay.
Nương rẫy ngô khoai tan tựa mẻ
Cửa nhà gạch ngói nát như vầy.
Người tham bão gió còn tham ngập
Đời loạn phong ba cũng loạn đầy
Nhân thái đâu còn như thuở cũ
Trách gì con tạo hóa chua cay.
             HUY VỤ
XIN HỌA :
      BÌNH THƯỜNG …
Nghịch Thiên , người thế hóa cuồng say
Quả báo   ăn đòn nặng nặng tay
Của ắt hứng nguyên tai đập phá
Thân sao tránh khỏi  họa rơi vầy
Than van réo hả,  toàn ông phỗng
Thắc mắc kêu à , ắp tiếng cay …
Dự báo ,tỉnh bơ quan phán lạ:
Bình thường … mưa đá vẫn rơi đầy!
                CAO BỒI GIÀ
                 08-04-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét