Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

CHA (Mừng Ngày Hiền Phụ(


CHA

 

Cha mãi cao vời, đỉnh Thái Sơn

Ngọn đèn luôn tỏ dẫn đường con

Làm sườn thăng hướng nâng con bước

Là vách hiên ngang chắn bão dồn

Tận tụy suốt đời nêu đức sáng

Trung ngay mọi lẽ giữ lòng son

Ơn Cha, ân hưởng như trời bể

Lưu mãi tinh thần lớp tử tôn.

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CHA 

 

Bóng cha lồng lộng cả giang sơn

Trên mỗi bước đường đi của con

Ngọn đuốc trong hang đêm phủ ngập

La bàn giữa biển sóng vây dồn

Nhẹ nhàng khuyên bảo điều ngay thẳng

Kiên nhẫn giũa rèn dạ sắt son

Giữ nếp gia phong bao thế hệ

Cha hiền: -  hình tượng đáng vinh tôn !

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHA

 

Trong hồn muôn thuở vẫn cao sơn

Đỡ bước chân mềm chập chững con

Cái chữ vỡ lòng ươm nắng gội

Đường đi mở trí thoát mưa dồn

Tình thương chiu chắt ngời xanh ngọc

Nghĩa ái giữ gìn thắm đỏ son

Đói sạch rách thơm..lời vọng mãi

Công bằng,công lý phải tri tôn

Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ MÃI CÔNG CHA.

 

Rộng lớn công Cha vút đỉnh sơn.

Ân tình tất cả để cho con.

Đường đời bước bước che giông cuốn.

Biển thế nơi nơi đỡ sóng dồn.

Hiếu đễ khuyên răn gìn nếp tộc

Thuần phong dạy dỗ giữ dòng son.

Lời lời giáo huấn tâm ghi tạc.

Hiền Phụ lòng con -bậc kính tôn.

Trần Lệ Khánh--18-6-2017

 

TIẾP HỌA:

 

NHỚ LỜI CHA

 

Dạ thẳng can trường tựa đỉnh sơn

Gìn lòng trong trắng mãi nghe con

Luyện chuyên trí não phòng nguy biến

Rèn miết tim gan chống hiểm dồn

Gái đảm không trông nhờ,thất tín

Trai hiền chẳng ngại giữ tâm son

Tình thương trách nhiệm nên coi trọng

Hạnh phúc gia đình phải quý tôn

Thanh Hòa

 

HỢP HỌA:

 

CHA TÔI

 

Tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn

Người cha mộc mạc dặn đàn con

Lo ăn lo học trong nghèo đuổi

Dạy ái dạy liêm giữa khó dồn.

Cần kiệm ruộng đồng hiền tựa đất

Giữ gìn gia thế đẹp như son.

Noi theo cha mẹ tôi đà rõ

Vị phó thường dân : đấng chí tôn .

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

TÌNH CHA 

 

Một dòng thăm thẳm giữa Trường sơn

Tuy mới chỉ là ngọn suối con

Vẫn dội ba đào khinh gió giật

Và tuôn long mạch kệ mưa dồn

Cháu con mát rượi bao trang lộng

Tiên tổ huy hoàng những điểm son

Phúc ấm - Tình Cha tràn biển rộng

Mai này hậu thế mãi suy tôn.

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÔNG CHA

 

Cha sánh cao vời tựa Hải Sơn 

Trọn đời vất vả thảy vì con 

Đò xuôi vững lái băng dòng ngược 

Thuyền lướt bền tay vượt sóng dồn 

Khốn khổ không than, gìn dạ sạch 

Đói nghèo vui nhịn,  giữ tâm son

Công ơn nuôi dưỡng hy sinh trọn 

Chữ hiếu suốt đời con trọng tôn 

Minh Thuý 

 

CÙNG HỌA:

 

HỨA VỚI CHA

 

Công Cha sánh tựa đỉnh cao sơn,

Với Mẹ hy sinh dưỡng dục con.

Khổ nhọc bao lần qua lụt ngập,

Khôn ngoan mấy bận vượt mưa dồn.

Dạy con, nghiêm cẩn luôn soi sáng,

Yêu Mẹ, dịu dàng mãi sắt son.

Ước nguyện Người về nơi Cực Lạc,

Lời khuyên vọng hứa một lòng tôn.

Bảo Trâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét